Pakume

 • Ööpäevaringset hooldust
 • Meditsiiniõe teenust tööpäevadel
 • Majutust kahe- kuni neljakohalistes tubades
 • Toitlustamist kolm korda päevas lisaks õhtutee ja küpsised
 • Eluruumide koristamist
 • Kliendi pesu pesemist
 • Arsti poolt määratud ravimite võtmise järelvalvet
 • Vajadusel transport eriarstide juurde
 • Ravimite toomist apteegist
 • Liikumisabi majas ja pargis
 • Klientide sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamist
 • Väljasõite ja ekskursioone
 • Soovijatele käelist tegevust nii toas kui aiamaalLisainfo telefonil:
Männiku pansionaat: +372 53 998 878
Pruuna mõis: +372 5132079